NCR Bill Book Printing Prices ( 2 Standard Colors ) Prices

A) Size: 4 x 8 (107mm x 196mm) Numbering is included


Quantity

(Book)

2ply

3ply

4ply

5ply

2 standard color with single side printing

RM

10

110

124

143

158

20

133

191

229

229

30

172

229

267

267

40

201

284

338

338

50

229

339

410

410

100

429

591

725

725

200

738

954

1240

1240

400

1251

1717

2099

2099

500

1508

2099

2528

2187

 

B) Size: 8 x 9 (196mm x 222mm) Numbering is included

Quantity

(Book)

2ply

3ply

4ply

5ply

2 standard color with single side printing

RM

10

114

172

210

210

20

179

248

296

296

30

243

343

410

410

40

296

436

538

538

50

348

527

666

666

100

643

842

1119

1119

200

1085

1463

1856

1908

400

1569

2293

3105

3105

500

1850

2709

3731

4637


 

C) Size: A5 (146mm x 222mm) Numbering is included

Quantity

(Book)

2ply

3ply

4ply

5ply

2 standard color with single side printing

RM

10

110

129

158

176

20

160

210

234

248

30

201

257

302

330

40

257

305

401

429

50

315

353

501

501

100

496

658

873

873

200

859

1164

1489

1603

400

1365

1940

2518

2518

500

1618

2327

3034

3845


 

D) Size: A4 (222mm x 298mm) Numbering is included

Quantity

(Book)

2ply

3ply

4ply

5ply

2 standard color with single side printing

RM

10

120

181

215

248

20

186

273

370

406

30

276

425

525

582

40

329

541

664

749

50

382

656

804

916

100

668

983

1245

1736

200

1164

1736

2204

3397

400

2499

3842

5154

5154

500

3167

4894

6630

8357


 ** Prices exclusive of 6% GST

 ** Lead Time: 6 working days

 
   


 
   
很多妈妈们都认为哺乳期以后胸部有再次变大的可能粉嫩公主酒酿蛋效果,也就是说哺乳期过了以后有机会进行一个乳房的二次发育丰胸最快方法,但是很多妈妈不知道怎样子才能让自己的乳房变大丰胸产品,今天我们就来了解一下断奶后怎么让胸部变大丰胸粉嫩公主